Back 

News

Skooltassies laat leerders op regte voet begin

Solidariteit Helpende Hand het weer eens die daad by die woord gevoeg.

Author: Sonja Nel/17 March 2015/Categories: Community, Komatipoort

Rate this article:
No rating
Skooltassies laat leerders op regte voet begin
KOMATIPOORT – Solidariteit Helpende Hand het weer eens die daad by die woord gevoeg.

Tydens ‘n ontbyt wat Komatipoort Akademie Dinsdag 9 Desember aangebied het om waardering aan die skool se borge te betoon, het Solidariteit Helpende Hand Mpumalanga se voorsitter, mnr. Christo Kitshoff, 16 tasse aan die skoolhoof, mnr. Ormond Lombard oorhandig.

Daarin is alles wat ‘n gr. 1-leerder nodig het om ‘n skoolloopbaan te begin. Die organisasie spits hom daarop toe om armoede te verlig, voorkom en te verbreek.

Dit is vir hulle belangrik dat ‘n kind nie al op dag een in die skool met ‘n agterstand begin omdat daar nie geld vir die nodige is nie.

Die beweging glo die beste manier om hul doelwit te bereik, is deur opleiding en vaardigheidsoordrag. Hulle fokus veral daarop om te verhinder dat kinders in die armoedespiraal beland. Hulle het meer as 110 takke landwyd wat daarna streef om dit vir elkeen moontlik te maak om sy of haar roeping uit te leef en volle potensiaal te bereik.

Daar is reeds meer as 21 100 skooltasse aan behoeftige gr. 1-leerders uitgedeel. Vanjaar word dié projek uitgebrei en word gr. 8-leerders ook ingesluit. Elke tas is propvol skryfbehoeftes en verseker dat elke kind die geleentheid kry om sy of haar volle potensiaal te verwesenlik.

Die ‘n kosblikkieprojek het altesaam 6 500 kleuters in 75 kleuterskole met opleiding en voeding gehelp. Altesaam 2 250 onderwysers en versorgers ontvang opleiding in die Immergroen-kleuterkursus. Ses studiebeurse is voorts geskep vir tersiêre opleiding in onderrig.

Kinders word ook deur die Bemagtig-‘n-Kind projek gehelp wat in 2013 byvoorbeeld gesorg het dat 461 kinders by ekstra wiskundeklasse, arbeidsterapie, of deelname aan sport of ‘n sporttoer baat gevind het. Hul glo dat deur kinders tot selfstandigheid te begelei, die gemeenskappe as geheel bemagtig word.

Helpende Hand is gemik daarop om gehalteonderwys in Afrikaans in Suid-Afrikaanse skole in die hand te werk. Daarom ondersteun hul deelnemende skole deur onderwysassistente in die klaskamer te plaas. Nie net ontvang die onderwyser die nodige steun nie, maar leerlinge ontvang die onderrig waarop hulle geregtig is.

Die organisasie spog met ‘n Vereniging vir Afrikaanse Wiskunde-onderwysers (VAW) maar bied ook professionele psigometriese dienste, ‘n loopbaangids, loopbaanwebtuiste, bobaasberoepe en entrepreneurskompetisies. Dit help leerders met die regte vak- en beroepskeuses, wat ‘n daadwerklike invloed op ‘n persoon se toekomspad het.

Vanjaar is altesaam R16,6 miljoen se rentevrye studielenings en beurse aan 1 000 studente toegeken. Tans word meer as 110 beursbondse bestuur.

Diegene wat reeds in hul herfsjare is maar steeds ‘n waardevolle bydrae in die gemeenskap kan lewer, word ook nie oor die hoof gesien nie. Bejaardes in nood word ondersteun met projekte soos die Toontoffel-breiprojek waarin kreatiwiteit bevorder en broodnodige geld vir hul behoeftes ingesamel word.

Helpende Hand het ‘n voltydse maatskaplike werker wat ondersteuners bystaan met aanmeldings en verwysings, die opleiding van taklede en ondersteuners, asook die ondersteuning van takke. Die maatskaplike werker is in beheer van die Bemagtig-‘n-Kind projek. Die diens gee nie kos of blyplek nie en kan nie statutêre werk verrig nie.

Die organisasie het dit duidelik gestel dat fondse wat uit donasies en ledegelde uit die Onderberg geïn word, slegs vir hierdie gebied aangewend word. Hoe meer lede hier aansluit, hoe meer hulp sal gebied kan word.
 

Number of views (62032)/Comments (0)

Tags:
Sonja Nel
>

Sonja Nel

Other posts by Sonja Nel

Please login or register to post comments.

This website / town portal was founded and is maintained by Fineandcountry Lowveld Kruger South & Esselens Engelbrechts; developed by Nomoredots.  The administration/webmastering is done by Sonja Nel. Contributors are Komatipoort ( Nkomazi East Combined Commerce and Tourism Association / Neccta) - Jan Engelbrecht; Marloth Park - Gerrie Aucamp, and Malalane (Malalane Sakekamer) - Chris Engelbrecht.

News Images

Copyright 2019 by NECCTA